Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 kan nå teste seg. Ta kontakt med  koronatelefonen for å bestille time. 66 93 20 40.  Testen er gratis.

Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en koronasyk person, eller vært i land med mye smitte.

Har du ikke feber eller luftveisplager er det lite sannsynlig at man har covid-19, men ta kontakt med fastlegen om du er i tvil.

Personer med typiske symptomer på covid-19 kan ta kontakt med vår koronatelefon for å få vurdert testing.

 

Hvem kan testes?

  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.
  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er:

  • Feber
  • Hoste
  • Tungpustethet

Har man andre typer symptomer bør man kontakte fastlege for en vurdering av om det allikevel kan være aktuelt med en covid-19 test. Fastlegen kan melde deg til testing hvis han/hun mener at du bør testes.

Testsenter

Testing gjennomføres ved kommunens testsenter på Fetsund kommunehus.

Test bestilles ved å ringe koronatelefonen -  66 93 20 40.

Hvordan foregår testing?

Man må møte opp i bil, og helsepersonell vil teste deg mens du sitter i bilen. Etter at testen er tatt skal man holde seg hjemme i isolasjon frem til svar på testen foreligger.

Du vil få en sms med svar i løpet av et par dager. Er testen positiv vil man få en telefon fra kommunens smittevernteam, som vil gi mer informasjon og sette i gang smittesporing.

Åpningstider 

Hverdager: 09.00 - 15.00

Helg: 10.00 - 14.00.