Når du har akutt luftveisinfeksjon:

Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Hvis du har bekreftet eller sannsynlig covid-19 må du i tillegg være isolert i minst 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomdebut.

 Det viktigste symptomet å følge med på for å fange opp mer alvorlige forløp er tungpustethet. Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Hvis du trenger legehjelp må du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved akutt, livstruende sykdom, ring 113.