Hei!

Grunnet en innstramming og endring i reglene for "blåresepter", hvor leger nå risikerer å bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept i strid med regelverket, har Legeforeningen gått ut med et råd til sine medlemmer om inntil videre til å ikke forskrivning legemidler på blå resept, og overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden. Du får derfor nå ditt medikament på hvit resept, og må betale full pris på apoteket og så kreve tilbakebetaling fra Helfo. Ta vare på kvitteringen, fyll ut vedlagte skjema og send inn til HELFO.

Vi beklager ulempene dette medfører for deg, og håper myndighetene raskt snur, slik at vi kan gå tilbake til å gjøre dette slik vi tidligere har gjort.

Ring oss evt om du har spørsmål!

https://www.legeforeningen.no/globalassets/legeforeningen.no/spol/informasjon-til-pasienter-.pdf