Alle skal ha like muligheter til å bruke nettsidenen våre. Nettsiden skal være så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Retningslinjene Web Content Accessibillity Guidelines (WCAB) brukes for å oppnå dette.