Dersom du ønsker fastlege hos oss gjøres henvendelse til Fastlegekontoret på tlf. 800 43 573 eller via internett https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do